top of page
DSC_0235.JPG

Voluntariat

S'entén amb voluntariat, el conjunt d'activitats desenvolupades en diferents àmbits dutes a terme per persones físiques, sempre que les mateixes no es realitzen en virtut d'una relació laboral, funcionarial o mercantil o que generen algun benefici o retribució per a les persones que les realitzen, quedant excloses les actuacions voluntàries aïllades, esporàdiques o prestades al marge d'organitzacions públiques o privades sense ànim de lucre executades per raons familiars, d'amistat o bon veïnatge.

En el nostre àmbit més específic podem definir el voluntariat músic-cultural com un comportament, manera de vida i forma de ser plasmat en al seua participació en activitats musicals, festives, socials, educatives i lúdiques per les quals un individu (soci o no soci d'una entitat sense ànim de lucre) pren part a favor d'aquesta a través de determinades accions, no percebent contraprestació econòmica, sense perjudici de la compensació per despeses que l'acompliment de l'activitat voluntària  li ocasione de conformitat a la seua dedicació i al contracte o compromís de voluntari subscrit amb l'entitat, constituint una manera de participar activament en la societat i en el seu entorn per a un benefici d'un interès general.

Telèfon

Email

691722224

Projectes

Fes-te voluntari!

Dades personals

Gràcies!

Logo Entitat de voluntariat smb.png
Copia de AULA DE PERCUSSIÓ.png
bottom of page