top of page
IGUALTAT.png

#Igualtat

Informació de la comissió de Igualtat i les accions i activitats d'aquesta

A la Societat Musical de Benifaraig hi existeixen diferents comissions que treballen les línies estratègiques que marquen la línia d'accions i activitats que es desenvolupen.

La Igualtat n'és una d'elles. La comissió de igualtat es va crear a l'any 2019 i continua funcionant de forma permanent.

La integrem tot tipus de persones tanta associades com voluntaries. Disposa d'una coordinadora-delegasa  de la Junta Directiva.

La comissió de igualtat

El nostre funcionament

Des que naix la Societat Musical de Benifaraig, la igualtat juga un paper important en el desenvolupament de la mateixa; sent un valor bàsic en el seu funcionament al llarg d'aquests anys. És per això pel que, en els anys 2019 i 2020, la societat comença a donar passos cap a la institucionalització d'aquesta no-discriminació, així com la seua externalització a altres associacions del poble i a el públic en general.


L'interés de donar este pas cap a la institucionalització de la igualtat en la nostra societat excedix el musical. Així mateix, si bé és cert que la no-discriminació en l'àmbit de la música i l'art és primordial per a dur a terme nostres activitats d'acord amb els valors de la direcció de la societat; considerem que les actituds sexistes tenen un origen social que difícilment podem eradicar des de la nostra associació. És per això pel que, com principal línia d'actuació, fomentem i ensenyem a ser igualitaris en la nostra societat a fi que els nostres participants compten amb les mateixes oportunitats i siguen conscients d'això i, d'altra banda, traslladem esta preocupació a la resta de la societat del nostre poble perquè la seua participació i conscienciació puga ajudar a fer que l'impacte del dit problema social en les societats musicals siga menor.


En definitiva, entenem la igualtat en la nostra societat com el conjunt d'actuacions que realitzem contínuament per i per als membres de la mateixa, així com per a les persones que no formen part d'ella i desitgen contribuir. Per això, la nostra finalitat primordial no és aconseguir a curt termini una equitat numèrica que pose cara a la igualtat en la nostra societat, sinó crear uns fonaments de participació dels membres i del poble que forme l'esquelet de la mateixa i que, encara invisible, done passos engegantits cap a l'eradicació completa de la discriminació en qualsevol tipus de societat musical.

El funcionament d'esta comissió es basa en la participació i el treball conjunt. Per això, independentment dels projectes en marxa, la comissió es reunix un mínim d'una vegada al mes per a organitzar les activitats, posar en comú noves idees i valorar els avanços o canvis realitzats en alguna secció de la societat. Estes reunions es realitzen de manera presencial o telemàtica, i sovint involucren a altres comissions de la societat perquè siguen partícips del funcionament d'esta.

IMG_0958.jpg

Com i que volem?

Metodología

La comissió d'igualtat té dos eixos de funcionament fonamentals en l'exercici de les seues activitats: la igualtat en la banda i la igualtat en l'escola. És per això pel que, segons les característiques de cada un d'estos grups, canviaran els criteris d'actuació i s'involucraran en major grau distintes divisions de la societat. En este sentit, en l'escola de música, tindrà una gran importància el paper que exercix el professor o la professora, per la qual cosa la seua conscienciació i formació en matèria d'igualtat serà molt important. Així mateix, la importància d'estes actuacions en l'escola radiquen en que, en un futur, aquests alumnes seran l'essència de la nostra societat, i potser els que prenguen les regnes de la direcció i gestió de la mateixa, per la qual cosa formar-los en matèria d'igualtat en l'àmbit musical resulta imprescindible per a aconseguir el nostre objectiu principal. D'altra banda, les actuacions en matèria d'igualtat dutes a terme per la banda es dirigixen cap a les persones que la conformen en l'actualitat, amb l'objectiu de tractar de conscienciar i corregir comportaments o situacions comunes i inconscients que poden donar lloc a una discriminació. Considerem importants estes actuacions ja que la majoria de los/las músics de la nostra banda són menors de 30 anys, per la qual cosa fomentar un comportament igualitari en l'àmbit musical pot repercutir de manera molt positiva en el desenvolupament de les seues carreres professionals i, en definitiva, en el funcionament de la societat.

PROJECTES D'IGUALTAT

ACTIVITATS DE CONSCIENCIACIÓ

ESMENA DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT

Una de les primeres actuacions significatives de la societat va ser incloure-la directament en els estatuts, complint amb això dos objectius fonamentals: en primer lloc, fer que l'obligatorietat de mantindre un tracte respectuós i igualitari -tant amb les persones que conformen la societat com amb les persones externes a ella- siga vinculant i efectiu, quedant reflectit en esta normativa perquè el seu incompliment repetit i voluntari puga ser constatat com a falta. I, en segon lloc, materialitzar la línia d'actuació de la societat i donar a conéixer formalment els nostres valors per a continuar treballant entorn de la causa; sent accessible este text a aquelles persones que desitgen conéixer la nostra societat.Així, doncs, es va dur a terme el procés de modificació estatutària, aprovat en Assemblea General Extraordinària de socis amb una aprovació del 100% de les persones presents. D'esta manera, se cita a continuació literalment la nova modificació estatutària:“L’existència d’aquesta associació tindrà pero objecte o finalitat:[…]- La promoció d’igualtat entre dones i homes i la defensa dels drets de les persones LGTBI, així com la efectiva participación de les dones en el moviment associatiu.”

igualtat.png

JORNADA D’IGUALTAT: “DONES I MÚSICA”

El passat 8 de març de 2020 celebrem la I Jornada “Dones i Música” en el centre de jubilats de Benifaraig. L'objectiu principal d'esta jornada, en commemoració amb el Dia de la Dona, va ser aconseguir un primer acostament en matèria d'igualtat amb els veïns i veïnes de Benifaraig, motiu pel qual es va triar eixe lloc de celebració. Així, doncs, va ser un acte públic que va permetre la participació i la visibilización de la necessitat d'intervindre socialment pel que fa a la igualtat en les societats musicals. La jornada va tindre dos parts:- En primer lloc, es van realitzar dos actuacions musicals: la primera interpretada per una pianista solista de la societat, i la segona per un trio format per una oboista, una clarinestista i una saxofonista. Amb això es van interpretar obres compostes per dones. Estes - En segon lloc, es va organitzar una taula redona, “La dona i el seu paper en la cultura i la música” per a debatre i parlar sobre la igualtat de gènere en l'àmbit musical. En esta ocasió van participar en el debat tres persones clau: Amparo Guanter, sòcia de la nostra societat, professora del col·legi públic de Benifaraig i mare d'un músic de la banda; Amparo Navarro, cantant professional; i Tamara Martínez, alcaldessa de Benifaraig i política; i Marina Navarro (coordinadora de la Comissió d’Igualtat) com a moderadora. L'objectiu d'este debat era compartir les experiències de cada una de les participants en matèria d'igualtat al llarg de les seues carreres professionals, així com comentar i tractar amb el públic la situació infravalorada de la dona al llarg de la història en el món de l'art i la cultura. actuacions van servir d'introducció de la jornada i van donar pas a la taula redona de debat.

IMG_0960.jpg

FOMENT DEL LLENGUATGE INCLUSSIU

Des de la comissió d'igualtat considerem que un dels factors més importants a l'hora d'educar i ensenyar és el llenguatge inclusiu.


En este sentit, fomentem des de les aules i des de les sales d'assajos mantindre un llenguatge que en cap moment discrimine cap persona, així com l'eradicació d'aquelles frases fetes o expressions utilitzades inconscientment.


A més de l'educació davall un llenguatge inclusiu, des de la societat també s'inclou este lleguatge en tot tipus de xarxes socials, així com en les comunicacions oficials i extraoficials (tant internes com externes).

llenguatge-inclusiu.jpg

CAMPANYA “LES NOSTRES COMPOSITORES”

El passat 2 de juliol celebrem la inauguració de l'exposició “Les nostres compositors: els oblidades creadors de musiques valencianes”, la qual va ser proporcionada per la FSMCV. L'objectiu d'esta exposició va ser donar a conéixer aquelles dones que van participar activament en la creació artística de música valenciana , i des de la societat la sol·licitem i vam exposar des del 2 de juliol fins a l'11 del mateix mes de 2021. L'objectiu era que estes històries arribaren als veïns i veïnes de Benifaraig, i que visualment pogueren disfrutar de l'exposició.

Cartell.png
bottom of page