top of page
PARTICIPACIO.png

#Participació

Informació de la comissió de participació i les activitats de #participació

A la Societat Musical de Benifaraig hi existeixen diferents comissions que treballen les línies estratègiques que marquen la línia d'accions i activitats que es desenvolupen.

La Participació n'és una d'elles. La comissió de participació es va crear a l'any 2018 i continua funcionant de forma permanent.

La integrem tot tipus de persones tanta associades com voluntaries. Disposa d'un coordinador-delegat  de la Junta Directiva.

Objectius

Treballem per construir una societat musical més participativa

- Millora de la participació interna de l’entitat: Seguiment de comissions de gestió i planificació  no sols de membres d’òrgans de representació sinó mixtes de persones associades, voluntàries i diferents càrrecs que tracten sobre aquelles qüestions que afecten el teixit associatiu amb l’objectiu d’enfortir-lo. 
- Ampliació de la base social: Creació de campanyes de difusió, comunicació i captació de persones associades i voluntàries.
‒ Promoure la dinamització de la vida col·lectiva de Benifaraig: Manteniment de la xarxa de col·laboració que fomente la convivència i la cohesió social, entre les associacions veïnals i culturals. En concret es coordianarà la creació d’un òrgan de reunió i informació d’activitats conjuntes per a un augment de participació i visibilització de les activitats de l'entitat. Aquesta xarxa esta formada per les entitats sense anim de lucre de Benifaraig, L'associació de veins, Jibulats, Assoc. pel Patromino cultural, Santa Cecilia i la Societat Musical de Benifaraig.

Agenda mensual

Un fum d'activitats!

Ací podras trobar tota la informació de les reunions, comissions i activiats relacionades amb la participació a la nostra societat.

Participacio-Accio-veinal-v1-color- - copia.png

Activitats cofinançades per l'Ajuntament de València, Regidoria de Participació Ciutadana y Acció Veïnal

Aquesta Societat Musical te concedida una subvenció destinada a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a l'entitat per a l'any 2023.

bottom of page