top of page

Amb música de Dona a l'EMB

Aquest és un projecte que du a terme l'Escola de Música de Benifaraig mitjançant la qual es treballa a dones compositores i musiques de forma anual.

Aquest es fa mitjançant l'enviament d'un podcast que el professorat de l'escola de música ha grabat. També es prepara una projecció complementaria i aquest material es accesible públicament mitjançant la plataforma youtube al perfil de la societat musical.

bottom of page